Zeg het gewone gedag en ga het avontuur tegemoet!

Een dag aan boord

Ons schip heeft 2 ingangen, de kleuteringang die gebruikt wordt door de kleutergroepen en de hoofdingang die gebruikt wordt door groep 3 tot en met 8. 

In de kleutergroepen is er elke dag spelinloop, zodat de kleuters bij binnenkomst in het lokaal gelijk aan de slag gaan met materialen die klaarstaan op de tafels. Iedere vrijdagochtend mogen ouders/verzorgers een kwartier meekijken en spelen. Na de spelinloop wordt de dag opgestart in de kring. Al in de kleuterklas leren leerlingen zelf keuzes te maken en zo leren zij om, vaak al zelfstandig, te werken aan een opdracht. Spelenderwijs leren staat bij de kleuters centraal en daardoor zult u zien dat vooral veel wordt aangeboden aan de kinderen middels het spel.

De leerkrachten geven regelmatig instructie, net als in de midden- en bovenbouw. Middels het planbord mogen de leerlingen zelf kiezen waar en in welke volgorde er gespeeld en gewerkt wordt. Wel is er een weektaak die we aan het eind van twee weken af moet zijn. In de kleutergroepen wordt gewerkt in thema’s en binnen die thema’s werken we aan reken- en taaldoelen en doelen voor de motoriek. Twee keer per dag spelen de kleuters buiten en iedere week gaan we een keer gymmen en volgen we een les dans/drama in het speellokaal.

In de midden- en bovenbouw starten we de dag met een gesprek over het weekend, de actualiteit of een bijbelverhaal uit onze methode Kind Op Maandag. Ook wordt er vrolijk op los gezongen met liedjes passend bij de bijbelverhalen! Leerkrachten geven instructie middels het digitale schoolbord met daaraan gekoppeld een begeleide inoefening en vervolgens gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met bijvoorbeeld rekenen of taal. Regelmatig ziet u ons tijdens de lessen bewegen of in gesprek zijn met elkaar, coöperatief leren. We leren van en met elkaar en als we de leerstof aan een ander uit kunnen leggen, dan weten we zeker dat we het begrijpen!

We werken met een dag- en weektaak. Met de leerkracht plannen we in de middenbouw ons werk in voor de hele week en we houden steeds bij wat we af hebben. In de bovenbouw plannen we ons eigen werk in en aan het eind van de week blikken we terug op hoe dat is gegaan. Zodra er leerlingen klaar zijn met hun werk, kijken ze het zelf na en verbeteren ze hun gemaakte werk.

Tijdens een dag ziet u leerlingen alleen werken, samenwerken en bij de leerkracht aan de instructietafel zitten. Wanneer de leerlingen na de instructie zelf aan de slag kunnen met hun opdrachten, is er voor de leerkracht tijd om kinderen extra te begeleiden aan de instructietafel of om rond te lopen en vragen te beantwoorden.

Aan het begin van de middag wordt er in alle groepen gestart met lezen of met het afmaken van werk. Vervolgens staat de middag in het teken van het geven van zaakvakken om de wereld om ons heen wat beter te leren kennen. Verder wordt er tijd besteed aan groepsvorming, sociale vaardigheden en is er ruimte voor creatieve vaardigheden.

Na een dag bij ons aan boord komt naar voren dat wij leren op allerlei manieren, dat we een sfeervolle school zijn waar rust en orde de dienst uitmaken, ziet u zelfstandige kinderen, verschillende instructiemomenten van eenzelfde karakter, is coöperatief leren een duidelijk onderdeel van de dag en ziet u betrokken personeel dat met passie en enthousiasme uw kostbaarste bezit begeleidt.