"Een eerste indruk maak je maar één keer!"

Onze school

De Ark is een christelijke basisschool van ongeveer 300 leerlingen, die staat in een verkeersveilige en groenrijke omgeving in de wijk Buitenoord. Hoewel de school op 1 augustus 1976 is gestart, dateert het schoolgebouw van februari 1977. We zijn in afwachting van nieuwbouw.

Het team van onze school bestaat uit 28 enthousiaste en gedreven teamleden, die worden aangestuurd door de schoolleiding. Er zijn groepsleerkrachten (fulltime/parttime), onderwijsassistenten, intern begeleiders die de leerlingenzorg coördineren, een conciërge, een administratief medewerker en een vakleerkracht dans/drama.

Klaar voor de start!
Alle leerlingen van vier jaar mogen naar school. Vanaf vijf jaar bestaat er leerplicht. Deze leerlingen moeten dus naar school. Leerlingen mogen vanaf hun vierde verjaardag op school komen.

Vanaf drie jaar en 11 maanden bestaat voor uw kind de mogelijkheid om in twee dagdelen kennis te maken met de school, de leerkracht en de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Vier weken voor de eerste schooldag wordt u gebeld door de leerkracht van uw kind om de kennismakingsbezoeken te plannen.

Voor nieuwe leerlingen in groep 2 tot en met 8 bestaat de mogelijkheid om van te voren de school te bekijken en een dagje mee te draaien in de nieuwe groep. Indien gewenst, worden nieuwe leerlingen in groep 2 tot en met 8 getoetst om inzicht te krijgen in hun vaardigheden.

Contactpersoon voor 'nieuwe' ouders/verzorgers is de schoolleiding.