"Let's give school some BOOM Shakalaka"

Schooltijden en agenda

Alle groepen hebben minimaal 940 lesuren. Ook de vakanties en overige vrije dagen zijn voor alle groepen gelijk.
Voor alle groepen gelden de volgende lestijden in het schooljaar 2023-2024:

    Maandag

     08.30 – 12.00    

    13.15 – 15.15 uur    

    Dinsdag

     08.30 – 12.00    

    13.15 – 15.15 uur    

    Woensdag

     08.30 – 12.30    

 

    Donderdag

     08.30 – 12.00    

    13.15 – 15.15 uur    

    Vrijdag    
     08.30 – 12.00    

    13.15 – 15.15 uur 

Tien minuten voor aanvang van de schooltijd (8.20 uur en 13.05 uur) gaat de eerste bel, gaan de deuren open en kunnen de leerlingen (en ouders/verzorgers) binnenkomen. Wij verwachten dat iedere leerling bij de tweede bel (08.30 uur en 13.15 uur) in de klas op zijn/haar plek zit.

De ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 mogen nog mee naar binnen om hun kind weg te brengen. Zij verlaten om 08.30 uur en 13.15 uur de school, zodat de groepen met het dagprogramma kunnen beginnen. Ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 3 tot en met groep 8 nemen buiten afscheid en gaan dus niet mee naar binnen.

De kleuters beginnen elke dag met spelloop. De kinderen komen het lokaal binnen en gaan gelijk spelen, zo voorkomen we dat leerlingen stil zitten. U kunt iedere vrijdagochtend tot 8.45 uur met uw kind meespelen tijdens deze spelinloop.

Contact met de leerkracht kan het best gezocht worden na schooltijd om 12.00 uur of om 15.15 uur.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt vier dagen per week aangeboden, uitgezonderd de woensdag, door Eiland Marlyne. Dat betekent dat uw kind(eren)op alle vier de dagen kan/kunnen overblijven. U kunt ook kiezen voor één of meerdere dagen per week. Binnen een week dagen “ruilen” kan altijd. 

Wanneer uw kind(eren) onverwacht gebruik wil(len) maken van de TSO kan dat ALTIJD! De kosten zijn €2,70 per kind per TSO moment. Wanneer er wijzigingen zijn van TSO, dus uw kind komt op een andere dag of is afwezig, dan ontvangen wij graag een bericht per mail naar Info@eilandmarlyne.nl. De medewerkers van de TSO worden dan op de hoogte gesteld van de wijziging, zodat zij niet onnodig op uw kind wachten. Uiteraard kunt u ook uw op- en aanmerkingen per mail sturen aan Eiland Marlyne. 

U geeft uw kind(eren) eigen brood en drinken mee. 

De TSO staat onder leiding van pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen in alle rust hun brood eten en er wordt tijd vrijgemaakt voor spelmomenten, zowel binnen als buiten. Dit wordt op een professionele manier verzorgd, zoals wij gewend zijn bij KOV Eiland Marlyne. Op deze manier starten de kinderen weer “fris” aan het 2e gedeelte van de schooldag.